Blog de rapidomen

Codis Control HTML

En aquesta altra activitat vam aprendre els codis de control d'HTML, amb els cuals vam fer un control.

Els codis que vam aprendre a fer van ser aquests:

<html></html> = és un llenguatge marcat que s'utilitza per al desenvolupament de pàgines d'Internet.

<img> = representa una imatge en el document.

<strong></strong> = és l’element apropiat per marcar amb especial èmfasi les parts més importants d'un text.

<u></u> = representa text que s’hauria de mostrar d'una manera no articulada però estilísticament diferent del text circumdant.

<i></i> = Mostra el text marcat amb un estil en cursiva o italica.

<ul></ul> = representa una llista no ordenada d'ítems

<li></li> = representa una llista ordenada d'ítems

<br></br> =  produeix un salt de línia en el text.

<a></a> = crea un enllaç a altres pàgines d'internet, arxius o ubicacions dins de la mateixa pàgina, adreces de correu, o qualsevol altre URL.

<center></center> = crea una caixa en bloc amb el contingut centrat.

align="right" = situa una imatge a la dreta.

align="left" = situa una imatge a la esquerra.Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: